Manufacturing

MRP

 

ทางออกที่ทันสมัย สำหรับปัญหาเก่าๆในการผลิต

Odoo image and text block

           กำหนดการผลิตหลักเพื่อจัดซื้อโดยอัตโนมัติ ให้จัดการคำนวณทุกอย่างให้คุณ ลดเวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพจำนวนสินค้าของคุณ

       ดึงข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบของกราฟอัตโนมัติ ตั้งแต่ส่วนของต้นทุนจนถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ (OEE) และด้านอื่นๆ

PLM

 

การจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร 

Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

         Odoo PLM ใช้การสื่อสารของเครือข่ายโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารกับหลายแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Equipment

 

บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ รูปแบบที่ทันสมัย

 

Odoo CMS - a big picture


บำรุงรักษาเพื่อให้คุณทำงานได้โดยไม่มีสะดุด

Odoo คำนวณสถิติมาตรฐานเพื่อช่วยคุณวางแผนการบำรุงรักษาในอนาคตต่อไป

Odoo text and image block

Quality

 

การจัดการคุณภาพสินค้า สำหรับผู้ผลิต

Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

           กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพเพื่อเรียกการตรวจสอบคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านสินค้าคงคลังเฉพาะ (การรับและการตรวจสอบขั้นสุดท้าย) หรือการดำเนินการผลิต (การตรวจสอบในกระบวนการ)

module อื่นที่ทำงานร่วมกันได้

Odoo - Sample 1 for three columns

Purchase

ดึงข้อมูลสินค้าที่ซื้อเข้ามา มาใช้ใน module การผลิตต่างๆ

Odoo - Sample 2 for three columns Accounting  

รวบรวมใบแจ้งหนี้และการซื้อขาย

Odoo - Sample 3 for three columns Inventory 

ดึงข้อมูลการซื้อขายต่างๆเข้ามาทำงาน