ERP คืออะไร ?

Odoo image and text block

ERP  คือ การวางแผนทรัพยากรณ์ทางธุรกิจขององค์กร  


คือ software ที่ออกแบบมาช่วยรวบรวมการบริหารแกนหลักต่่างๆของธุรกิจนั้นๆไว้เป็น application ต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน เพื่อทำให้การเก็บข้อมูล ติดตาม และบริหารจัดการงาน ทำได้ง่ายขึ้น

ERP จะช่วยรับข้อมูลจาก application มารวบรวมไว้ใน database และทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามส่วนต่างๆเช่น วัสดุ อุปกรณ์ การซื้อขาย คลังสินค้า การเงิน และ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ง่าย ทั้งลูกค้าและพนักงาน


ประโยชน์ของการใช้ ERP

 

บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงบน database เดียวกัน

 


ข้อมูลปลอดภัยเป็นส่วนตัว และแม่นยำ  

 


ทุกๆหน่วยงานได้รับข้อมูลพร้อมกัน และได้รับทันทีreport ได้ง่ายและตรงตามความต้องการ 

 


ช่วยลดกระบวนการทำงาน  

 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการทำงานซ้ำๆ  

 

ติดต่อลูกค้าและนัดหมายได้สะดวก  

 

ติดตามและบริหารธุรกิจได้ง่าย