ธุรกิจทางด้านการแพทย์

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างของการดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์อย่างกว้างขวาง และทำให้ธุรกิจด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

Scroll