โรงงานผลิตเฟอนิเจอร์/เครื่องใช้สำนักงาน

140x140

Website Builder

สร้างเว็บไซต์คุณภาพ ดัดแปลงได้ตามความต้องการ เหมาะสมกับ SEO (Search Engine Optimization)

140x140

Purchase

เพิ่มประสิทธิภาพของ supply chain และ คลังสินค้า

140x140

Blogs

ดึงดูดกลุ่มลูกค้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

140x140

CRM

เพิ่มความสามารถในการขายสินค้า เพิ่มอัตราความสำเร็จ เพิ่มรายได้

140x140

Billing

จัดการเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วต่อการรับ-จ่าย

140x140

Warehouse Management

จัดการคลังสินค้าด้วยระบบ double-entry

140x140

Fleet

จัดการ และติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการขนส่งสินค้า

140x140

Accounting

บันทึกทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างแม่นยำ

140x140

Manufacturing

บริหารจัดการ และบันทึกทุกความเคลื่อนไหวในการผลิตสินค้า

Scroll