ร้านขายของชำ

140x140

Billing

จัดการเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วต่อการรับ-จ่าย

140x140

Warehouse Management

จัดการคลังสินค้าด้วยระบบ double-entry

140x140

Accounting

บันทึกทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างแม่นยำ

140x140

Point of Sale

ระบบซื้อ-ขายสินค้า แบบ Touch Screen (iPad, Android tablets)

Scroll